Pokud hledáte údaje o rekvalifikacích ve Zlínském kraji, jsou pro vás webové stránky www.monitorzk.cz dobrým místem. V sekci Vzdělávání dospělých pro trh práce totiž najdete v České republice ojedinělá komplexní data o tom, kolik, v jaké struktuře a s jakým úspěchem zajišťují pobočky Úřadu práce ve Zlínském kraji rekvalifikace, a celou řadu dalších dat, vztahujících se k této problematice.

Například v roce 2016 se prostřednictvím Úřadu práce ve Zlínském kraji zúčastnilo 2564 osob rekvalifikačních kurzů a úspěšně je dokončilo 2093 osob (úspěšnost 81,63 %). Mezi rekvalifikanty převažovali muži (56,36 %) nad ženami (43,64 %). Z hlediska věkové struktury se nejvíce o získání nových znalostí a dovedností zajímali mladí lidé ve věku od 20 do 24 let  (15,87 %), nejmenšími skupinami byly osoby 55-59 let (5,52 %), 60-64 let (0,98 %) a nejmladší skupina do 19 let (1,99 %). S ohledem na dosažené vzdělání převažovali středoškoláci, ať už vyučení bez maturity nebo s maturitou. Z hlediska umístění v oboru po dosažení rekvalifikace se čísla pohybovala v jednotlivých okresech Zlínského kraje od 14 do 25 %. Největší zájem je tradičně o získání řidičských průkazů včetně profesní způsobilosti (642 rekvalifikací, z toho 522 úspěšných), ale také o obor sociálních služeb, účetnictví nebo strojnické, svářečské a jiné odborné průkazy.

„Zvláštní pozornost jsme věnovali profesním rekvalifikacím, tj. rekvalifikacím, které jsou ukončeny státem uznávanou zkouškou před autorizovanou osobou. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou podobně jako např. vysvědčení nebo výuční list. Pozitivní je, že se počty profesních rekvalifikací ve Zlínském kraji stále navyšují. V roce 2016 činil podíl profesních rekvalifikací na celkovém počtu rekvalifikací 9,6 %, což je o nárůst o téměř 3 procentní body proti roku 2015,“ říká Olga Šišková, specialistka na oblast zaměstnanosti.