O propojení škol a praxe a především o potřebě vybavit žáky a studenty do života znalostmi a dovednostmi, které budou schopni uplatnit v praxi, se hovoří jako o jednom z klíčů k ekonomické prosperitě. I z tohoto důvodu jsou zajímavé odpovědi firem na otázku, zda spolupracují se školami. Z celkového počtu 233 firem do 25 zaměstnanců, které ve Zlínském kraji vyplnily dotazník, jich 52 (22,32 %) odpovědělo ano.

Podle předmětu činnosti nejvíce firem z 52 zmíněných působí v těchto třech oblastech: zpracovatelský průmysl (10 firem), vzdělávání (10 firem) a stavebnictví (7 firem). Oblast spolupráce se školami se týká učilišť, středních škol i vysokých škol. Podniky ze zpracovatelského průmyslu se soustředí převážně na spolupráci s učilišti (73 %), dále na spolupráci s VŠ (18 %), spolupráce s ostatními středními školami mimo učiliště činí 9 %. Podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání, upřednostňují spolupráci se středními školami (64 %) před vysokými školami (21 %) a učilišti (14 %). Ve stavebnictví činí největší podíl spolupráce s učilišti (56 %), následují střední školy (33 %) a vysoké školy (11 %).

Detailní informace na listu č. 9 na https://www.monitorzk.cz/male-firmy/poptavka-podniku-do-25-zamestnancu