Zpracovatelský průmysl zaměstnává největší podíl pracovní síly regionu, avšak jedná se především o mužskou část populace, jak ukazuje analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje.

Ženy tvoří ve zpracovatelském průmyslu v průměru jen 37 % zaměstnanců, a i když se jejich zastoupení navyšuje, je nárůst zatím pouze velmi pomalý (mezi lety 2012 a 2018 činil 2 procentní body). Dvě v regionu nejvíce zastoupená odvětví zpracovatelského průmyslu jsou typická výrazně podprůměrných podílem žen. V gumárenské a plastikářské výrobě zaujímají ženy jenom 31 % a v kovovýrobě 24 %.  Nejmenší podíl žen, pouhých 10 %, je zastoupen ve firmách zaměřených na opravy a instalace strojů. Naopak nejvíce feminizovanými odvětvími v rámci zpracovatelského průmyslu je výroba oděvů, kde pracuje 95 % žen, výroba usní s 86 % žen a výroba počítačů, elektroniky a optiky (61 % žen).

O tom, že je zpracovatelský průmysl především doménou mužů, hovoří i rozdíly ve výdělcích. Průměrná hrubá měsíční mzda mužů ve zpracovatelském průmyslu v roce 2018 činila 35 312 Kč, zatímco u žen 26 495 Kč. Ženy si tedy vydělávaly v průměru téměř o 9 tis. Kč méně než muži a jejich příjmy ve zpracovatelském průmyslu dosahovaly pouze 75 % průměrných příjmů mužů.

Data o zastoupení mužů a žen ve zpracovatelském průmyslu jsou čerpána z analýzy, která byla vytvořena v rámci projektu Narovinu ve Zlínském kraji. Najdete zde řadu dalších údajů, srovnávající postavení žen a mužů na regionálním pracovním trhu z různých pohledů. Analýza je dostupná zde.