Jeden z monitorů, který je průběžně aktualizován na základě dat poskytovaných MŠMT, sleduje vývoj počtu studentů ze Zlínského kraje na vysokých školách od roku 2000. A to podle krajů, ve kterých studenti z našeho regionu studují, podle skupin studijních oborů a podílu studentů technických oborů na celkovém počtu studentů všech oborů. Při aktualizaci dat v roce 2018 bylo zjištěno, že došlo ke zpětným přepočtům dat za roky 2000-2016. Ze strany MŠMT bylo potvrzeno, že platná jsou tato nově upravená data. Na základě toho byla provedena komplexní aktualizace monitoru, včetně dat od roku 2000 do roku 2016.

„Došlo k významné změně trendů u ukazatele, sledujícího kraje, ve kterých studují vysokoškoláci ze Zlínského kraje. Chtěli bychom proto na tuto skutečnost upozornit,“ říká Lucie Janošová, věcná manažerka a metodička projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje.

Z nových dat vyplývá, že studenti ze Zlínského kraje v posledních letech nejčastěji studují v Jihomoravském kraji (34 %), dále ve Zlínském (25 %) a Olomouckém kraji (15-17 %). Studium v Praze (12-13 %) se odsunulo na 4. pozici, i když dle předchozích dat bylo na 1. místě (26 %).