Jak se budou vyvíjet potřeby podnikatelů ve Zlínském kraji v nadcházejících letech? V jakých oborech bude největší poptávka po pracovnících a absolventech škol? Dokážeme dostatečně rychle reagovat na změny na trhu práce i rychlý vývoj moderních technologií, které mění tvář mnoha profesí? To jsou některé z otázek, na které odpovídá projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, který vychází z požadavků Krajského úřadu Zlínského kraje, Úřadu práce České republiky a zaměstnavatelů působících v regionu. Projekt začal v dubnu 2017 a potrvá do konce září 2019.

„Posláním projektu je poskytovat široké veřejnosti aktuální data o regionálním trhu práce ve vybraných tematických oblastech tak, aby s nimi mohla dál efektivně pracovat, analyzovat je a využívat v praxi.  Jedná se o data, zaměřená na zaměstnanost mladých lidí, třicet klíčových profesí v regionu, poptávané vzdělávání dospělých a potřeby zaměstnavatelů z řad malých firem. Subjektům, které se zabývají regionální politikou zaměstnanosti ve Zlínském kraji, tak pomáháme vést věcný dialog a prosazovat objektivně podložená opatření v této oblasti,“ říká Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Na projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje spolupracuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje spolu s partnerem - společností TREXIMA, spol. s r.o. „Výhodou projektu je, že propojuje data od různých poskytovatelů, systematicky je sbírá a publikuje v uživatelsky přívětivé podobě na jednom místě,“ dodává Lucie Janošová ze společnosti TREXIMA. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.