V letošním roce se jsme získali v rámci dotazníkového šetření názory od 97 zaměstnavatelů Zlínského kraje, kteří hodnotili u celkem 239 absolventů kvalitu školní přípravy ve vazbě na vykonávanou pozici. 91 % dotázaných hodnotilo kvalitu školní přípravy jako velmi dobrou nebo spíše dobrou, jen 9 % zaměstnavatelů nebylo spokojeno.

Zaměstnavatelé vyjádřili nejen celkový názor na kvalitu školní přípravy přijatého absolventa, ale poskytli také detailní hodnocení odborných, obecných i měkkých kompetencí. Z hlediska celkové úrovně školní přípravy absolventů ve vazbě na pracovní pozici přijatého absolventa převažuje u zaměstnavatelů spokojenost – u 56 % absolventů byla kvalita školní přípravy hodnocena jako spíše dobrá a u 35 % jako velmi dobrá. Pouze u  7 % absolventů byla školní příprava hodnocena jako spíše špatná a u 2 % absolventů jako velmi špatná.

Publikovaná data umožňují sledovat hodnocení školní přípravy podle různých kritérií – např. podle dosaženého vzdělání nebo podle pracovní pozice, na kterou byli absolventi přijati. Stačí kliknout na vybranou skupinu a graf se přepočítá. Můžeme tak například sledovat, že absolventi, přijatí na pracovní pozice třídy 7 dle klasifikace CZ-ISCO (Řemeslníci a opraváři), jsou hodnoceni hůře než ostatní skupiny – zaměstnavatelé nebyli se školní přípravou spokojeni u 28 % absolventů (u 23 % hodnocena jako spíše špatná, u 5 % jako špatná). Také můžeme vidět, že na tyto pozice byli přijati převážně absolventi SŠ s výučním listem (55 %) a SOŠ s maturitou (36 %), avšak také z gymnázií (4,5 %) nebo ze SŠ bez výučního listu a maturity (4,5 %).

Zatímco v loňském roce měl největší podíl hodnocených absolventů z hlediska vzdělání SOŠ s výučním listem (38 %), v letošním roce to byli absolventi SOŠ s maturitou (30 %). Tito absolventi byli přijati nejčastěji na pozice ve třídě 8 dle klasifikace CZ-ISCO 8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři (42 %), ve třídě 5 – Pracovníci ve službách a prodeji (17 %) a třídě 3 – Techničtí a odborní pracovníci (15 %).

Další zajímavé informace, např. o náročnosti adaptačního procesu, o nejdůležitějších kompetencích z pohledu zaměstnavatelů, stejně jako detailní hodnocení jednotlivých kompetencí odborných, obecných i měkkých najdete v monitoru Hodnocení připravenosti absolventů SŠ, VOŠ a VŠ.