Zaměstnanost bude i v příštím roce ústředním tématem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, která hájí zájmy téměř 300 podnikatelských subjektů v regionu. I v roce 2018 bude Komora pokračovat v realizaci projektů, do kterých se buď sama nebo prostřednictvím svého Institutu pustila.

Každý z projektů nahlíží na problematiku zaměstnanosti různou optikou a navzájem se doplňují. Cílem projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje je shromažďovat a veřejně publikovat data z různých zdrojů i z vlastního šetření. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje spolu s partnerem projektu, společností TREXIMA, připravuje začátkem roku 2018 spuštění webových stránek www.monitorzk.cz.  Návštěvník zde nalezne data o zaměstnatelnosti mladých lidí, klíčových profesích v regionu, vzdělávání dospělých a pracovní poptávce zaměstnavatelů z řad malých firem. „Subjektům, které se zabývají regionální politikou zaměstnanosti ve Zlínském kraji, tak pomáháme vést věcný dialog a prosazovat objektivně podložená opatření v této oblasti,“ říká Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Zatímco Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje má za cíl shromažďovat a publikovat data o stávající situaci v regionu, celonárodní projekt Predikce trhu práce (Kompas) pracuje na tvorbě predikčního modelu pro prognózu vývoje. Cílem je reagovat s předstihem na změny trhu práce a technologické trendy. Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje jako partner projektu buduje regionální pracoviště, které bude do tohoto celonárodního systému doplňovat data za Zlínský kraj.

Třetí projekt Zvýšení uplatitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji směřuje přímo do praxe. Zaměřuje se na čerstvé absolventy škol a podporuje ty firmy, u nichž mladí lidé absolvují pracovní praxe. 43 účastníků projektu z řad absolventů již získalo první pracovní zkušenosti v odborných technických profesích pod vedením zkušených mentorů. Do února 2019 by v rámci projektu mělo pracovní praxe absolvovat minimálně 80 mladých lidí od 17 do 24 let.