Z celkového počtu 15 367 studentů a studentek vysokých škol v roce 2019, majících trvalé bydliště ve Zlínském kraji, si zvolilo studium na přírodovědných nebo technických oborech téměř 5 tisíc (4 846). Znamená to, že zájem o tento druh studia je u mladých lidí z našeho regionu o více jak 3 procentní body vyšší než průměr ČR – zatímco podíl v rámci celé ČR činí 28,3 %, u studentů ze Zlínského kraje je to 31,5 %.

Tento pozitivní jev lze jej sledovat již od roku 2001, od kterého jsou data o studentech vysokých škol monitorována, přičemž největší rozdíl „ve prospěch Zlínského kraje“ byl zaznamenán v roce 2014 a činil téměř 6 procentních bodů. Méně pozitivní je však skutečnost, že podíl vysokoškoláků v technických a přírodovědných oborech má od roku 2014 trvale klesající tendenci, a to jak u vysokoškoláků ze Zlínského kraje, tak u všech vysokoškolských studentů ČR jako celku.

Vyplývá to z aktuálních dat, která Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v těchto dnech zveřejnila při aktualizaci monitoru Studenti vysokých škol ze Zlínského kraje. Monitor obsahuje řadu dalších zajímavých informací – například kde a co studenti z našeho regionu studují, nebo naopak kolik studentů z jiných krajů studuje vysokou školu v našem kraji. Vše přehledně formu interaktivních grafů, umožňujících filtrovat data podle zvolených kritérií.