Přesně po roce aktualizujeme data o odborném vzdělávání dospělých, která vypovídají o tom, jak si školy zřizované Zlínským krajem vedou ke konci školního roku 2018/2019 jako tzv. autorizované osoby, tzn. že školy mohou organizovat rekvalifikační kurzy, organizovat zkoušky a udělovat profesní osvědčení. Data ukazují mírný pokles oproti předešlému školnímu roku.

K 30. červnu 2019 působilo 15 škol zřizovaných Zlínským krajem jako autorizované osoby (o rok dříve 18 škol) k celkem 56 profesním kvalifikacím (o rok dříve k 59 profesním kvalifikacím).

Z celkového počtu 47 autorizovaných osob sídlících ve Zlínském kraji tvoří školy zřizované Zlínským krajem 32 %. Tito vzdělavatelé mají vyřízeny autorizace k 56 profesním kvalifikacím z celkového počtu 119 (tj. ke 47 % z nich). Nejvíce škol zapojených do NSK (6) působí v okrese Zlín, naopak pouze 2 školy se nachází v okrese Uherské Hradiště. Nejvíce jsou početně zastoupeny profesní kvalifikace v oblasti elektrotechniky a strojírenské výroby.

Krajem zřízené školy, kterým byla udělena autorizace pro jednotlivé profesní kvalifikace, jsou oprávněny organizovat zkoušky podle přesně stanoveného standardu a po jejich úspěšném složení vydávat zákonem stanovená osvědčení. Úspěšní účastníci zkoušky tak získají celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci, aniž by museli projít formálním vzděláváním. Autorizace jsou vydávány v rámci Národní soustavy kvalifikací (registru profesních kvalifikací na pracovním trhu v České republice).

Aktualizovaná data jsou publikována v sestavě pod názvem „NSK ve Zlínském kraji – organizace zřizované Zlínským krajem“ a mohou sloužit školám jako inspirace pro rozšíření jejich činnosti (na stránkách najdete také seznam profesních kvalifikací, pro které nejsou ve Zlínském kraji autorizované osoby) a také Zlínskému kraji jakožto zřizovateli velké části středních škol v regionu k nastavení případných opatření v této oblasti.

http://www.monitorzk.cz/vzdelavani-dospelych/infrastruktura-odborneho-vzdelavani-a-uznavani-kvalifikaci .