Tento zajímavý jev odkryla analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, která vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji. Obsahem analýzy je mimo jiné rozbor zastoupení žen v jednotlivých odvětvích ekonomiky a srovnání výdělkové úrovně mužů a žen. Dále je také sledován trend vývoje mezi lety 2012 a 2018. V rámci tohoto rozboru se objevila zajímavá data u CZ-NACE „Činnosti v oblasti nemovitostí“. Sektor dosáhl ve dvou případech prvenství a vzájemná souvislost těchto jevů si zaslouží pozornost.

První „nej“ se týká nejvyššího nárůstu podílu žen v odvětví mezi lety 2012 a 2018 ve Zlínském kraji. Zatímco v roce 2012 pracovali v oblasti nemovitostí převážně muži a podíl žen činil 40 %, v roce 2018 se trend zcela otočil a ženy již tvořily se 67 %  větší část zaměstnanců. Nárůst podílu žen o 27 procentních bodů tak výrazně převýšil ostatní sektory regionu. Např. druhým sektorem v pořadí se stalo zemědělství a lesnictví, kde činil nárůst podílu žen již pouze 7 procentních bodů.

Zároveň s významně vyšším podílem žen v odvětví však došlo k výraznému navýšení hodnoty tzv. Gender Pay Gap (GPG), tj. ke zvýšení rozdílu v příjmech žen a mužů.  V roce 2012 si ženy v oblasti nemovitostí vydělávaly v průměru „pouze“ o 17 % méně než muži, avšak v roce 2018 se GPG vyšplhal až na 45 % v neprospěch žen, což byla vůbec nejvyšší hodnota GPG v rámci sektorů ekonomiky Zlínského kraje. Zatímco muži pracující v oblasti nemovitostí si vydělávali v roce 2018 v průměru 41 399 Kč a dosahovali v kraji druhých nejvyšších výdělků mezi odvětvími, výdělek žen ve výši 22 800 Kč byl téměř poloviční a nedosahoval ani na průměrnou mzdu žen Zlínského kraje (26 075 Kč). Ukazuje se, že spolu s feminizací odvětví došlo k významnému prohloubení rozdílů v příjmech žen a mužů v neprospěch žen.

Data jsou čerpána z analýzy Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, která je dostupná v plném znění na Analýza_Ženy a muži na TP ve ZK_final.pdf (khkzk.cz)