Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pravidelně zveřejňuje data o rekvalifikacích, které v našem regionu zajišťují pobočky Úřadu práce ČR. Díky nim je možné sledovat, jaké typy rekvalifikací v regionu proběhly, v jakých oborech, jaké jsou počty a strukturu rekvalifikantů i jejich úspěšnost při umísťování v oboru.

Ze statistických údajů vyplývá, že počet rekvalifikací byl v roce 2019 výrazně nižší oproti předchozím letem, což samozřejmě odráží celkovou situaci na trhu práce, vyznačující se mimořádně nízkou nezaměstnaností. V okresech Zlínského kraje se tak uskutečnilo celkem 502 rekvalifikací, zatímco v roce 2018 to bylo více jak dvojnásobek (1075 rekvalifikací). Ženy se rekvalifikačních kurzů účastnily v loňském roce častěji než muži, tvořily 57,57 %, zatímco muži pouze 42,43 % účastníků rekvalifikací. Nejčastěji se nezaměstnaní zúčastnili rekvalifikačních kurzů v sociální oblasti (149 rekvalifikovaných) a oblasti řidičských průkazů včetně profesní způsobilosti (118 rekvalifikovaných). Z hlediska počtu osob, umístěných v oboru, byly nejúspěšnější absolventi rekvalifikací z oblasti řidičských průkazů a profesní způsobilosti (44 umístěných v oboru), účetnictví a sociální oblasti (po 15 umístěných v oboru).

Detailní data jsou součástí monitoru Rekvalifikace v sekci Vzdělávání dospělých pro trh práce.