Pokud si nejste jistí, zda žena může uspět v tradičně mužském světě stavitelství, projektování, nových stavebních materiálů a technologií, pak se seznamte s Evou Le Peutrec.

Narodila se v Hořicích, mládí prožila v Nové Pace, vystudovala Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Po stáži v architektonické kanceláři v San Francisku se rozhodla odjet do Asie. V roce 2009 vyprojektovala první mrakodrap v centru Šanghaje. Od roku 2005 má na kontě více než 140 projektů. Navrhla 25 mrakodrapů, město Jü-chan New City pro milion lidí, kancelářské a industriální projekty, luxusní hotely, kulturní a sportovní centra, dopravní terminál aj. Nejvyšší mrakodrap, který postavila, je 214 metrů vysoký. S rodinou žije na ostrově Nová Kaledonie v Tichomoří a za prací dojíždí 10 tisíc kilometrů do Číny.

A teď z Asie zpět do Evropy. Stavebnictví je velmi pestrý obor a zahrnuje mimo jiné tyto směry: pozemní a inženýrské stavitelství, architekturu, geodézii, technická zařízení budov nebo stavební materiály a technologie. Podle analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu připadalo u nás v roce 2022 na sekci stavebnictví 417 tis. osob (včetně podnikatelů) z celkového počtu 5 437 mil. zaměstnaných osob v národním hospodářství, což představuje 7,7% podíl. Pro zaměstnanost ve stavebnictví je typický nízký podíl žen – necelá desetina, a naopak vysoký podíl podnikatelů – zhruba jedna třetina. Další část pracovní síly tvoří lidé pracující přes agentury práce případně zaměstnaní „na černo“, kterých je odhadem asi 10 % z celkového počtu zaměstnaných v odvětví.

Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě celé ekonomiky se dlouhodobě (v letech 2010-2022) pohyboval mezi 5 % až 7 %. Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví vzrostla v roce 2023 oproti roku 2022 o 6,7 % na 37 028 Kč (zdroj: Český statistický úřad).

Model pracovního trhu v ČR poradenské společnosti Boston Consulting Group ukazuje, že na základě demografie, počtu absolventů, megatrendů, změny produktivity a poptávky lze v sektoru stavebnictví očekávat do roku 2030 značný nedostatek zaměstnanců. Předpokládá se nedostatek pracovníků v následujících profesích (kategorie dle číselníku ISCO-3):

  • Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby – 52,8 tisíc
  • Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov – 32,6 tisíc
  • Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví – 22,2 tisíc
  • Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech – 19,3 tisíc

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, dále rostoucí ceny materiálů, surovin a energií jsou hlavními faktory, které limitují české stavebnictví.

Počty studentů a absolventů skupin oborů zahrnujících stavebnictví na středních a vysokých školách nepřinášejí mnoho optimismu. Z celkového počtu středoškoláků 459 055 tvoří žáci skupiny oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 18 147 tj. necelá 4 %. Situace na vysokých školách je taková, že od roku 2010 začal celkový počet studentů klesat. K úbytku studentů došlo do roku 2022 téměř ve všech oborech. Největší pokles studentů se však týká skupiny oborů z oblasti Technických věd, výroby a stavebnictví (zahrnuje též inženýrství a strojírenství), a sice o 42,9 %. V roce 2009 byl počet studentů v této skupině oborů 64 850 (16,7 % všech studentů), zatímco v roce 2022 již jen 36 993 (12,1 % všech studentů). Stejný trend je samozřejmě patrný také u absolventů podskupiny oborů Architektura a stavebnictví (mužů i žen) – nárůst do r. 2009 a poté stabilní pokles. Pozitivní je, že v roce 2022 bylo absolventek-žen ve skupině Technická vědy, výroba a stavebnictví o 1263 více než v roce 2001. Ženy v roce 2022 tvořily 32 % ze všech absolventů, zatímco před 21 lety to bylo jen 23 %.

Mohou tedy ženy najít ve stavebnictví uplatnění a udělat kariéru? Jednoznačně ano. Vedle příkladu Evy Le Peutrec to dokládá i vyjádření výkonné ředitelky největšího rezidenčního stavitele v ČR – společnosti Central Group a.s. – Michaely Tomáškové: „Dávno neplatí, že technické pozice jsou pouze doménou mužů. U nás ženy tvoří 43 % všech zaměstnanců a z 38 % jsou zastoupeny i na velmi odborných technických pozicích. Mezi projektanty a architekty máme více než tři desítky žen a žena vede i tým našich architektů.

Proč může být (nejen) pro ženu fajn pracovat ve stavebnictví se dozvíte od stavební inženýrky Jany Dřímalové ze společnosti PSG Construction a.s. Rozhovor a další informace naleznete na webu Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje v sekci Trochu jiná kariéra.

 

 

 

Zdroje:

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (www.czso.cz)

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Stavebnictví České republiky 2023. Online. Dostupné z:

(https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/informace-z-odvetvi/stavebnictvi-ceske-republiky-2023--278614/)

WIEDERMANN Tomáš; ŠVEJCAR Jiří; THEUER Matyáš; VAŠINA Milan; MÜLLER Josef, 2022. Budoucnost českého pracovního trhu. Online. Boston Consulting Group. Dostupné z:(https://www.bcg.com/publications/2022/budoucnost-ceskeho-pracovniho-trhu)