Nové webové stránky www.monitorzk.cz s aktuálními daty o zaměstnanosti ve Zlínském kraji jsou spuštěny! Návštěvníci se na nich dozvědí podrobnosti o zaměstnanosti mladých lidí ve Zlínském kraji, o klíčových profesích v regionu, o vzdělávání dospělých a také o pracovní poptávce zaměstnavatelů z řad malých firem. Stránky využívají data z oficiálních zdrojů (např. statistiky Úřadu práce ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu či Krajského úřadu Zlínského kraje) a postupně budou doplňovány o výsledky vlastních dotazníkových šetření.

„Jedinečnost stránek spočívá v propojení správných dat na jednom místě,“ říká Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. „Už nyní jsou k dispozici zajímavá čísla například o tom, jak úspěšní jsou absolventi po ukončení rekvalifikačních kurzů Úřadu práce ve Zlínském kraji, nebo je definováno 30 profesí, které jsou pro náš kraj klíčové z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Každá karta popisuje, co práce obnáší, v jakém rozmezí se pohybuje hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji, kolik osob v dané profesi pracuje, kolik volných míst nabízí úřady práce ve Zlínském kraji, jaké vzdělání je potřebné k výkonu dané profese a kolik škol ve Zlínském kraji potřebné vzdělání poskytuje. Výhodou je i přímý prolink na webové stránky Národního ústavu pro další vzdělávání a Národní soustavy povolání,“ dodává Iveta Táborská.

Data budou postupně přibývat na základě výstupů z elektronických dotazníkových šetření, která se uskuteční na jaře na středních školách i ve firmách. V rámci projektu budou osloveny nejen velké společnosti, ale například v únoru a březnu také na 3000 zaměstnavatelů Zlínského kraje, kteří mají od šesti do 24 zaměstnanců. „Získáme tak užitečné informace o potřebách drobných zaměstnavatelů, na které se často zapomíná. A to i přesto, že zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců tvoří 90 % z celkového počtu zaměstnavatelů ve Zlínském kraji,“ dodává Iveta Táborská.

Stránky www.monitorzk.cz jsou určeny především pro regionální politiky, zaměstnavatele, školy a další hráče na trhu práce, kteří svými rozhodnutími ovlivňují budoucí zaměstnanost ve Zlínském kraji. Zajímavá data však mohou využívat i média, kariérní poradci či rodiče, kteří pomáhají svým dětem s volbou budoucího povolání. Webové stránky vznikly v rámci projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje. Připravila je a o jejich aktualizaci se stará Krajská hospodářská komora Zlínského kraje spolu s partnerem projektu, společností TREXIMA.