Počet vysokoškoláků ze Zlínského kraje se dynamicky vyvíjel. Do roku 2009, kdy počet studentů přesáhl 24 tisíc, jich každoročně přibývalo. Od roku 2010 jejich počet postupně klesá. V roce 2017 studovalo na českých vysokých školách 16 600 studentů ze Zlínského kraje. Úbytek studentů není způsobený ztrátou zájmu o studium na vysoké škole, ale především demografickým vývojem.

Z dat MŠMT vyplývá, že nejvíce studentů vysokých škol ze Zlínského kraje studuje v Jihomoravském kraji. V posledních dvou letech se jedná o 34 % vysokoškoláků. Ve Zlínském kraji jich zůstává studovat 25 %. Třetím nejčastějším místem studia vysokoškoláků ze Zlínského kraje je Olomoucký kraj, kde jich studuje 15-17 %. Následuje Praha, kam odchází studovat 12-13 % vysokoškoláků.

V roce 2017 téměř 50 % studentů ze Zlínského kraje studovalo obory ze skupin Společenské vědy, nauky a služby. Podíl studentů společenských věd má však mírně klesající tendenci, v roce 2009 činil 55 %.

Podíl vysokoškolských studentů ze Zlínského kraje, studujících v roce 2017 přírodovědné a technické obory (KKOV, skupiny 1-3) činil 36 %. Dlouhodobě je tento podíl vyšší než na úrovni České republiky, kde v roce 2017 dosahoval 30 %.

Obory ze skupiny Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky v roce 2017 studovalo 9 % vysokoškolských studentů ze Zlínského kraje.   

Podrobnější informace naleznete v monitoru Studenti vysokých škol ze Zlínského kraje.