Od 5. do 7. června se ve Zlíně konaly Dny řemesel, které tradičně pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Třídenní akce se účastnilo přes tři sta lidí, převážně kariéroví a výchovní poradci, pedagogičtí pracovníci, žáci základních i středních škol, ale také široká veřejnost. Náš projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje byla jedním z bodů konference kariérových a výchovných poradců hned na úvod Dnů řemesel.

„Kolem osmdesáti účastníků konference jsme informovali o novinkách našeho projektu. Upozornili jsme například na blížící se aktualizaci karet profesí, které byly na základě připomínek uživatelů změněny nejen po obsahové, ale i formální stránce, kdy jsme upravili barvu pozadí karet tak, aby jejich tisk byl šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Olga Šisková, specialistka na zaměstnanost KHK ZK.“

Na konferenci pro kariérové poradce bylo základním tématem odbourání genderových předsudků jakožto řešení při hledání dalších zdrojů pracovní síly. Konference svými přednáškami podpořilo osmnáct vystupujících z řad zaměstnavatelů, středních škol, Univerzity T. Bati ve Zlíně, ale také z neziskových organizací (Czechitas, z.s., Gender Studies, o.p.s., Regio – výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.) a dalších organizací, které se problematikou kariérového poradenství zabývají (Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje, Krajská pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně, IPS ÚP KoP Zlín). KHK ZK zde představila výsledky své práce na projektech souvisejících se zaměstnaností ve Zlínském kraji (Datová platforma Zlínského kraje, Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II, Kompetence 4.0). Akce pokračovala dnem otevřených dveří ve vybraných vyspělých průmyslových firmách a třetí den exkurzemi pro žáky základních škol.