Zaměstnané ženy našeho regionu mají nejvyšší hrubou měsíční mzdu ve skupině CZ-ISCO 0 „Zaměstnanci v ozbrojených silách“ (43 607 Kč v roce 2018). V této skupině je zároveň dlouhodobě nejmenší rozdíl v průměrném odměňování mužů a žen. V roce 2018 činil gender pay gap (GPG) v této skupině 7 %, tzn. že ženy měly „pouze“ o 7 % nižší mzdy než muži.

Oproti tomu nejvyšší rozdíl v odměňování mužů a žen ve Zlínském kraji je ve skupině CZ-ISCO 1 „Zákonodárci a řídící pracovníci“, tedy u top managementu firem nebo organizací.  v roce 2018 činil GPG 26 % ve prospěch mužů, kteří v této skupině dosáhli vůbec nejvyšší hrubou měsíční mzdu (58 405 Kč). Pozitivní je, že se rozdíl v odměňování pomalu snižuje. Od roku 2012 se snížil o 4 procentní body.

Nejnižší hrubé měsíční mzdy mají ženy i muži ve skupině CZ-ISCO 9 „Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“. Muži si v roce 2018 vydělali průměrně 21 036 Kč a ženy 17 450 Kč. Také v této skupině dochází k postupnému snižování GPG z hodnoty 23 % v roce 2012 na hodnotu 17 % v roce 2018.

Tyto a řadu dalších informací je možné nalézt v publikaci „Ženy a muži na trhu práce ve Zlínském kraji“, která byla zpracována díky projektu „Narovinu ve Zlínském kraji“. Projekt realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se společností TREXIMA.  Publikace je dostupná na webových stránkách Krajské hospodářské komory na odkaze Analýza_Ženy a muži na TP ve ZK_final.pdf (khkzk.cz)