Na 69 středních a vyšších odborných školách Zlínského kraje studuje ve školním roce 2019/20 celkem 22 682 žáků a studentů, z toho 22 173 žáků na středních školách a 509 studentů na vyšších odborných školách. Největší skupinu středoškoláků tvoří s počtem 5 662 žáci gymnázií.

Z celkového počtu gymnazistů studuje 69 % na čtyřletých gymnáziích (3 918), 23,8 % na osmiletých gymnáziích (1 348, v rámci středoškoláků počítáno pouze s žáky 4. -8. tříd), zbytek tvoří žáci šestiletých gymnázií (290) a žáci gymnázií se sportovní přípravou (106).

Druhou příčku co do počtu žáků a studentů zaujímají střední školy v oborech strojírenství a strojírenské výroby. Ve školním roce 2019/20 je navštěvuje 3 071 žáků, nejvíce v oboru Strojírenství (908), Mechanik seřizovač (586) a Obráběč kovů (438).  Třetí významnou skupinou středních a vyšších odborných škol regionu co do počtu studujících jsou školy se zaměřením na ekonomii a administrativu s 1 877 žáky a studenty.  Následují školy se zaměřením na elektrotechniku, telekomunikační a výpočetní techniku (1 476 žáků a studentů), školy v oborech gastronomie a hotelnictví (1 359 žáků a studentů).  Kolem tisícovky mladých lidí studuje v oblasti zdravotnictví (1 116), stavebnictví (1 023), ale také i na školách se zaměřením na umění a tvorbu (1 012).

Další informace najdete v aktualizovaném monitoru Žáci středních a vyšších odborných škol.