V roce 2009 studovalo některou z vysokých škol v České republice 24,3 tis. studentů ze Zlínského kraje, od roku 2010 jejich počet kontinuálně klesá. V roce 2018 to bylo 15,8 tis. vysokoškoláků ze Zlínského kraje, což je téměř o 800 studentů méně než v předcházejícím roce 2017.

Z dat MŠMT vyplývá, že v roce 2018 nedošlo ke změnám trendů v preferovaných místech studia. Stejně jako v předchozím roce studuje nejvíce vysokoškoláků ze Zlínského kraje v Jihomoravském kraji, jedná se o 34 % studentů. Ve Zlínském kraji jich zůstává 25 %. Třetím nejčastějším místem studia je Olomoucký kraj, kde jich studuje 17 %. Do Prahy odchází studovat 13 % vysokoškoláků.

U přírodovědných a technických oborů činil v roce 2018 podíl vysokoškolských studentů ze Zlínského kraje 32 %. Dlouhodobě je tento podíl vyšší než na úrovni celé České republiky, kde v roce 2018 dosahoval 28,5 %.

Na rozdíl od středoškolského vzdělávání ve Zlínském kraji, kde počet studentů technických a přírodovědných oborů od školního roku 2014/15 pravidelně roste, podíl vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v našem regionu v těchto oborech od roku 2015 každoročně klesá.

Podrobnější informace naleznete v monitoru Studenti vysokých škol ze Zlínského kraje.