Dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 144 zaměstnavatelů ze Zlínského kraje, přineslo mj. zajímavé výsledky o kompetencích, jež považují zaměstnavatelé u absolventů škol za nejdůležitější. Ukázalo se, že často požadované jsou tzv. „měkké dovednosti“. Zodpovědnost a pečlivost na prvním místě (128 odpovědí) dokonce výrazně převýšily požadavek na odborné praktické dovednosti (89 odpovědí).

Dále si zaměstnavatelé cenili zejména schopnosti týmové spolupráce (87 odpovědí), odborných teoretických znalostí (82 odpovědí), efektivní komunikace (82 odpovědí) a schopnost adaptovat se na pracovní proces a pracovní návyky (60 odpovědí).

Dotazník také sledoval názory zaměstnavatelů na úroveň odborných kompetencí absolventů, a to jak teoretických, tak praktických. V případě hodnocení odborných teoretických kompetencí vyslovili zaměstnavatelé spokojenost u 87 % hodnocených absolventů (60 % spíše spokojen, 27 % spokojen), u 13 % absolventů byli zaměstnavatelé s úrovní teoretických znalostí spíše nespokojeni. V rámci odborných praktických kompetencí absolventů opět převládalo kladné hodnocení úrovně nabytých dovedností (25 % spokojen, 59 % spíše spokojen), avšak u 15 % absolventů vyjádřili zaměstnavatelé nespokojenost (11 % spíše nespokojen, u 4 % nespokojen).

Detailní hodnocení úrovně jednotlivých kompetencí absolventů z pohledu zaměstnavatelů je možno najít v monitoru Hodnocení připravenosti absolventů SŠ, VOŠ a VŠ v sekci Zaměstnanost mladých na listech 4 až 9.

http://www.monitorzk.cz/zamestnatelnost-mladych/hodnoceni-pripravenosti-absolventu-ss-vos-a-vs