Prostory vsetínských Maštalisek zaplnili ve středu 22. května účastníci mezinárodní konference s názvem Vsetínský inspirátor aneb co se děje v odborném vzdělávání u nás i na Slovensku. Konferenci uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou v Žilině a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje v Ostravě. Její součástí byla i prezentace výstupů našeho projektu Datová platforma zaměstnanosti ZK.

Naše prezentace byla zařazena do prostředního bloku, který se věnoval úrovni odborného vzdělávání z pohledu škol, firem a absolventů. Proto jsme zde prezentovali výsledky dotazníkových šetření Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje. Lucie Janošová představila aktuální výsledky šetření monitoru Rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli a Olga Šišková informovala o tom, jak jsou dle výstupů dotazníkového šetření monitoru Hodnocení připravenosti absolventů SŠ, VOŠ a VŠ zaměstnavatelé našeho regionu spokojeni s úrovní školní přípravy absolventů. Celý blok zakončila Hana Záhorovská s informacemi o dotazníku, který sledoval uplatnění absolventů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Společným jmenovatelem mezinárodní konference bylo sdílení zkušeností a vývoj situace v odborném vzdělání v České republice a na Slovensku. Velmi přínosné bylo vystoupení Dušana Halušky o systému duálního vzdělávání na Slovensku. O reálné zkušenosti ze zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe se podělili také Karel Sekyra, ředitel SSIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, a Mojmír Kahánek z firmy Brose.

Závěrečný blok konference se zaměřil na konkrétní možnosti podpory zaměstnavatelů při spolupráci se školami na odborném výcviku. Veronika Pešatová představila příklady dobré praxe projektu EU Talent při vytváření podmínek pro praktickou výuku u malých a středních podniků, Martina Kaňáková hovořila o daňových úlevách pro zaměstnavatele a možnostech proškolení instruktorů praktického vyučování prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání