Souběžně s dvoudenním Veletrhem práce a vzdělávání, který se ve dnech 4. a 5. října konal v Kongresovém centru ve Zlíně, proběhlo také fórum Škola pro firmu - firma pro školu. Zahájil je radní pro školství Petr Gazdík. Přítomen byl také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop. Panelové diskuse, která se konala 4. října pod názvem oborová struktura středoškolského vzdělávání ve Zlínském kraji, se zúčastnily také zástupkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Iveta Táborská a Olga Šišková, která prezentovala výstupy projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, týkají se oblasti středoškolského vzdělávání.

„Inspirací pro naši prezentaci se staly otázky z minulého ročníku diskusního fóra, které se dotýkaly tří oblastí – oborové struktury středních škol a její kompatibility s potřebami Zlínského kraje, úlohy Kraje při ovlivňování této struktury a zavádění duálního přístupu do odborného vzdělávání.  Využili jsme přitom aktuální data z monitorů našeho projektu, týkající se například počtu žáků středních a vyšších odborných škol, struktury odborného vzdělávání, karet klíčový profesí, rozsahu a forem spolupráce se zaměstnavateli a dalších. Čísla naznačila, že struktura vcelku odpovídá potřebám Zlínského kraje až na určité výjimky, například nám významně chybí absolventi v oborech gumař a plastikář,“ konstatovala Olga Šišková s tím, že informace z projektu mohou využít regionální politici pro své další rozhodování.

Mezi politiky, kteří se k danému tématu vyjadřovali, patřil i radní Petr Gazdík. „Nespokojenost s tím, že se školství odtrhává od reality, začíná být čím dál tím větší a na politické scéně kulminuje diskuse, co s tím. Ve Zlínském kraji víme, že pro budoucnost už nebude stačit to, že se někdo něčím vyučí, nebo absolvuje školu a s tím vydrží celý život. Absolventi našich škol musí získat jednu zásadní dovednost, a sice umět se učit novým věcem. A zde už neobstojí tradiční vzdělávání, na které jsme zvyklí, ale potřebujeme mnohem větší spolupráci s firmami a návrat k baťovské tradici v duálním vzdělávání, protože tempu, které nyní nastupuje: především průmysl 4.0 a další věci, nemohou naplno žádné tradiční školy stačit. Přes vysokou kvalitu krajského školství, za kterou chci poděkovat všem učitelům, teď potřebujeme co nejtěsnější spolupráci s firmami," řekl Petr Gazdík.