V roce 2019 ukončilo ve Zlínském kraji studium střední školy celkem 4 926 žáků a studentů. Nejvíce studentů, tj. 3 443, absolvovalo maturitní obory, studium některého z učebních oborů ukončilo 1 216 žáků a 187 absolventů bylo evidováno v nástavbových oborech.

Na základě koeficientů Národního ústavu pro vzdělávání lze kvalifikovaně odhadnout, jak velká část absolventů pokračuje v dalším studiu a kolik absolventů vstoupilo na trh práce. Dle těchto přepočtů zjišťujeme, že na trh práce vstoupilo cca 48 % absolventů, tzn. přibližně 2,4 tisíce středoškoláků, kteří absolvovali denní nebo dálkovou formu studia ve Zlínském kraji.  Statistiky Úřadu práce ukazují, že v rámci všech poboček ÚP v ČR bylo ke dni 30.4.2020 v evidenci nezaměstnaných zachyceno 208 z těchto absolventů, takže míra nezaměstnanosti absolventů středních škol Zlínského kraje se pohybuje mírně nad hranicí 4 %.

Oproti situaci v loňském roce tak můžeme sledovat nárůst míry nezaměstnanosti absolventů (3,02 % k 30.4.2019 oproti 4,2 % k 30.4.2020). Stále se však jedná o třetí nejnižší číslo za posledních pět let. Nižší hodnoty lze sledovat pouze v loňském a předloňském roce, zatímco např. v roce 2016 přesáhla míra nezaměstnanosti středoškoláků ve Zlínském kraji hranici 7,6 %. Vyplývá to z aktualizovaných dat monitoru Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia. Monitor jedinečným způsobem spojuje data z různých datových zdrojů do jedné přehledné sestavy, která umožňuje sledovat počty absolventů středních škol Zlínského kraje a míru jejich nezaměstnanosti s možností filtrovat podle typu studia i oborového zaměření, a to až pět let zpětně.