V roce 2019 ukončilo ve Zlínském kraji denní studium střední školy celkem 4 724 žáků a studentů. Nejvíce studentů, tj. 3 443, absolvovalo maturitní obory, studium některého z učebních oborů ukončilo 1 154 žáků a 127 absolventů bylo evidováno v nástavbových oborech.

Na základě koeficientů Národního ústavu pro vzdělávání lze kvalifikovaně odhadnout, jak velká část absolventů pokračovala v dalším studiu (2 448, tj. cca 52 %), zatímco zbývající část absolventů (2 276, tj. cca 48 % ) vstoupilo na trh práce. Dle statistických dat Úřadu práce ČR bylo ke dni 30.4.2020 evidováno 187 nezaměstnaných absolventů, takže míra nezaměstnanosti absolventů středních škol ve Zlínském kraji se pohybuje na hranici 4 %.

Oproti situaci v loňském roce tak můžeme sledovat nárůst míry nezaměstnanosti zhruba o jeden procentní bod (2,87 % k 30.4.2019 oproti 3,96 % k 30.4.2020). Stále se však jedná o nízké číslo, třetí nejnižší za posledních pět let. Nižší hodnoty lze sledovat pouze v loňském a předloňském roce, zatímco např. v roce 2016 přesáhla míra nezaměstnanosti středoškoláků ve Zlínském kraji hranici 7 %. Vyplývá to z aktualizovaných dat monitoru Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia. Monitor jedinečným způsobem spojuje data z různých datových zdrojů do jedné přehledné sestavy, která umožňuje sledovat počty absolventů středních škol Zlínského kraje a míru jejich nezaměstnanosti s možností filtrovat podle formy a typu studia i oborového zaměření, a to až pět let zpětně