Také v letošním roce jsme oslovili menší zaměstnavatele Zlínského kraje s dotazníkem, který se týká jejich potřeb z hlediska trhu práce. Ptali jsme se například, zda se potýkají s problémy obsadit některé profese. Dle vyjádření respondentů mají největší potíže najít zedníky, svářeče, řidiče nákladních automobilů a obsluhu obráběcích strojů. Nedostatek pracovní síly uvedli zaměstnavatelé jako třetí nejvýznamnější bariéru ve svém podnikání. Největší bariérou dle vyjádření respondentů je administrativní zátěž a složitá legislativa.

Odpovědi jsme získali od 235 zaměstnavatelů v kategorii 6-24 zaměstnanců, zaměstnávajících v součtu více jak 2,8 tisíce zaměstnanců. Největší podíl respondentů tvořily podniky ze soukromé sféry (164 respondentů), dále ze státní a komunální sféry (celkem 63 respondentů).  Z hlediska předmětu ekonomické činnosti se jednalo především o zaměstnavatele ze zpracovatelského průmyslu (48 respondentů) a z oblasti vzdělávání (46 respondentů), dále to byli zaměstnavatelé působící ve stavebnictví (34 respondentů), ve velkoobchodu a maloobchodu (22 respondentů), ve zdravotnictví (19 respondentů), v menší míře byla zastoupena i řada dalších oborů.

Zaměstnavatelů jsme se rovněž ptali, zda plánují zvyšování či snižování stavu zaměstnanců. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že zaměstnavatelé v okresech Zlín, Vsetín i Kroměříž hodlají do konce roku ještě navyšovat stavy svých pracovníků, i když se jedná pouze o mírný nárůst na hranici 6 %. Stejně jako v roce 2018 se plánované nabírání bude týkat především řemeslných profesí v oblasti stavebnictví (např. zedníci či tesaři), i když podíl těchto profesí je oproti loňsku nižší. Druhou nejčastější skupinou profesí, které zaměstnavatelé hodlají přijímat, jsou specialisté (třída 2 dle CZ-ISCO), a to například specialisté v oblasti oční optiky a optometrie, učitelé a zdravotní sestry.