Krajská hospodářská komora Zlínského kraje se spolu se svými partnery zorganizovala Veletrh práce a vzdělávání, který se uskutečnil 4. a 5. října 2018 v Kongresovém centru ve Zlíně. Setkání, propojující školy s praxí, se zúčastnilo na 1500 návštěvníků - žáků 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodičů, kariérových a výchovných poradců i široká veřejnost. Zástupkyně Komory využily této příležitosti k tomu, aby na stánku představily některé z výstupů projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, například karty profesí, mapující 30 perspektivních zaměstnání ve Zlínském kraji. Formou dotazníku Komora také zjišťovala, zda vysněná povolání žáků odpovídají těmto klíčovým profesím, a tudíž jakou šanci mají žáci uspět z hlediska budoucího uplatnění v praxi.

„Mezi 5 povoláními, která se nejčastěji vyskytovala v přáních žáků, se objevil na prvním místě učitel, pak následoval IT specialista, zdravotní sestra, elektrikář a architekt. Z toho první 4 patří mezi třicítku profesí, definovaných v rámci projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje jako klíčové pro náš region. Celkově se vybrané profese žáků shodovaly s definovanými klíčovými profesemi téměř v 49 %.“ uvedla Olga Šišková, členka odborného týmu projektu.

Návštěvníci byli s průběhem veletrhu velmi spokojeni. Ocenili, že měli na jednom místě informace, důležité pro rozhodování o budoucím zaměstnání nebo o výběru střední školy, možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získali přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a dozvěděli se detaily o aktuálních požadavcích na studium vystavujících středních škol.

„Tato akce byla nejen dobře zorganizovaná, ale i pořádaná v důstojných prostorách, lehce dostupná a především s širokou nabídkou škol z celého kraje. Učitelé středních škol pak vyzdvihli i to, že mohli oslovit více žáků z různých základních škol. Dle jejich názoru má tato akce na krajské úrovni větší smysl, než postupná návštěva několika základních škol. V tomto se shodli i s učiteli ze základních škol. Mne osobně překvapila hojná účast nejen žáků ze základních škol, ale především rodičů v odpoledních hodinách. Velkým oživením pak byly vstupy škol, které se mohly prezentovat aktivně na pódiu a soutěž o ceny pro žáky,“ napsala jedna ze spokojených účastnic Jana Bobálová, projektová manažerka České obuvnické a kožedělné asociace.

Veletrh byl uspořádán v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje a vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP), jehož nositelem je Zlínský kraj a organizačně jej zajistila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která je partnerem tohoto projektu. Jako vystavovatelé se veletrhu zúčastnilo celkem 36 zástupců středních škol Zlínského kraje, Univerzita Tomáše Bati, 24 zástupci významných zaměstnavatelů regionu a další partnerské organizace, mezi nimi Úřad práce ČR, Centrum kariérového poradentství a také zástupci Eurocentra Zlín.