Krajská hospodářská komora Zlínského kraje představila nové webové stránky www.monitorzk.cz a především karty 30 perspektivních profesí ve Zlínském kraji na konferenci pro kariérní poradce.

Komoru zastupovala ředitelka Iveta Táborská a specialistka na otázky zaměstnanosti Olga Šišková. „Přítomní se nejvíce zajímali o metodiku, jak byly jednotlivé profese vybírány a podle čeho jsou řazeny. Vysvětlovali jsme, že se nejedná o žádný žebříček, ale že byly profese vybrány na základě více kritérií, kdy jsme vzali v úvahu zastoupení ekonomických činností v kraji, pracovní poptávku zaměstnavatelů i předpokládaný vývoj. Profese jsou seřazeny postupně podle požadavků na vzdělání“ říká Olga Šišková.

Konferenci pod názvem „Kariérové poradenství – trendy, tipy, inspirace“ uspořádal 28. února Zlínský kraj v prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. V úvodní části vystoupila kromě již zmíněných zástupkyň Komory také Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání, která se věnovala vývoji kariérového poradenství v České republice, a Žaneta Konečná z EKS, z.s., která hovořila o budoucnosti trhu práce a inovativních metodách v kariérovém poradenství. Po přestávce se Sylvie Navarová, která se zabývá odborným psychologickým poradenstvím, supervizí a koučinkem, věnovala tématu Kariérové poradenství a koučování pro praxi a blok dopoledních přednášek zakončil Miroslav Orel z Krajské pedagogicko-psychologické poradny, který hovořil o osobnosti kariérového poradce. Odpoledne pokračovalo workshopy pod vedením Sylvie Navarové, Žanety Konečné a Libora Vošického na témata inspirace pro kariérové poradenství.