Zlínský kraj je poměrně aktivní ve využívání profesních kvalifikací. Systém standardizovaných zkoušek, známý jako Národní soustava kvalifikací (NSK), umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic.

Přehled o zapojení Zlínského regionu do NSK v Datové platformě se aktualizuje denně. Z dat platných ke dni 26.8.2019 vyplývá, že ze Zlínského kraje pochází 42 právnických nebo fyzických osob, které si vyřídily autorizace ke zkoušení ze 114 profesních kvalifikací. Přesto stále existuje poměrně hodně kvalifikací, které by regionální trh práce mohl využít, neboť k nim žádné autorizované osoby ze Zlínského kraje nejsou.

Jedná se například o seřizovače vstřikovacích lisů pro zpracování plastů, klempíře drakaře (letecký průmysl), lakýrníka ve strojírenství, logistika v dopravě a přepravě, recepční v hotelovém provozu nebo profesní kvalifikace v oblasti obuvnické výroby.

Naopak nejlépe pokrytým sektorem z hlediska profesních kvalifikací je strojírenství - autorizované osoby sídlící ve Zlínském kraji mají celkem 14 strojírenských profesních kvalifikací, jako je například nástrojař, kontrolor strojírenských výrobků nebo obsluha CNC strojů. Následují sektory elektrotechniky, gastronomie nebo obchodu.

Bližší informace najdete v monitoru Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací.