Během měsíce května jsme opět po roce zaktualizovali údaje v kartách klíčových profesí, týkající se mezd, počtů osob v profesích, volných míst na úřadu práce a počtu škol, které nabízejí potřebné vzdělání. Kromě toho jsme na popud uživatelů upravili vizuální podobu karet, která je šetrnější k tisku, a také jsme změnili pořadí profesí na webu, které jsou nyní abecedně seřazeny ve třech kategoriích podle potřebného vzdělání.

„Důvodem pro změny byly podněty ze stran kariérových poradců ze škol i pracovišť úřadu práce, kteří s kartami pracují. Především jsme zjistili, že většinou si karty tisknou, zatímco vizuální podoba karty byla připravena hlavně pro využití prostřednictvím tabletů, mobilů nebo PC. Tisk byl díky celobarevnému podkladu karty náročný na spotřebu toneru. Na základě tohoto zjištění jsme připravili variantu karet s bílým pozadím, která je „přátelštější“ k tisku“, vysvětluje Olga Šišková, specialistka zaměstnanosti projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje.

Barevně úspornější verze karet jsou k dispozici u každé profese pod tlačítkem STÁHNOUT V PDF.

I nadále si však mohou uživatelé stáhnout karty profesí v plné barvě prostřednictvím aktivního odkazu v textu v dolní části stránky.

Další novinkou je uspořádání karet profesí na webu, které rovněž reaguje na časté dotazy uživatelů. Pro lepší orientaci jsou nyní profese uspořádány podle požadavku na potřebný stupeň vzdělání a v rámci každé úrovně vzdělání jsou pak seřazeny profese podle abecedy. Nejdříve (odshora) jsou na stránku umístěny profese, pro které postačí výuční list. Začínají profesí Elektrikář-elektromechanik a končí profesí Zedník. Profese začínající Elektrotechnikem vyžadují středoškolské vzdělání s maturitou. Poslední takovou profesí je Zemědělec-farmář.  Od Analytika po Zdravotní sestru jsou umístěny profese vyžadující vysokoškolské vzdělání.

Karty profesí s aktualizovanými daty byly právě publikovány a jsou k dispozici na www.monitorzk.cz pod tlačítkem „Klíčové profese Zlínského kraje.“