Zcela nové údaje obsahuje monitor Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia, který popisuje počty absolventů učebních a maturitních oborů v kraji a jejich další směřování. Míra nezaměstnanosti absolventů středních škol ve Zlínském kraji (k 30. 4. 2017) byla 4,82 %.

Monitor obsahuje odhad počtu absolventů maturitních oborů vstupujících přímo na trh práce a odhad počtu absolventů pokračujících v dalším studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Prezentovaná data dále poskytují základní přehled o úspěšnosti absolventů na trhu práce. Data mimo jiné dokládají, že v roce 2017 bylo ve Zlínském kraji celkem 4878 absolventů, přičemž podle odhadu 1182 z nich pokračovalo v dalším studiu - 21 % na vyšší odborné škole a 79 % na vysoké škole.

Monitor obsahuje celou řadu zajímavých údajů, které mohou sloužit politikům, zaměstnavatelům, kariérním poradcům a dalším subjektům pro budoucí rozhodování. Ukazuje například na skutečnost, že počet absolventů učebních oborů v roce 2017 je téměř shodný s počtem absolventů gymnázií (1347 a 1311). Dále můžeme sledovat vývoj míry nezaměstnanosti absolventů od roku 2015 (9,41 %) do roku 2017 (4,82 %). Data o počtech absolventů a míře nezaměstnanosti lze sledovat detailně podle jednotlivých typů a skupin oborů (je možné zvlášť vyfiltrovat učební a zvlášť maturitní obory).

Ve sledovaném období došlo k největšímu poklesu míry nezaměstnanosti u absolventů učebních oborů z 15,34 % v roce 2018 na 5,43 % v roce 2017. Ukazuje se však, že disproporce mezi reálným stavem a požadavky z praxe jsou v některých oborech enormní. Například ve skupině oborů Technická chemie a chemie silikátů ukončilo studium v roce 2017 jen 8 absolventů učebních oborů. Přitom se jedná o obory, z nichž vychází gumaři a plastikáři (a gumařů pracuje ve Zlínském kraji cca 4200!).