Zkusíte si tipnout, jak se v průběhu deseti let změnil zájem žáků středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji o přírodovědné a technické obory? Aktuálně zveřejněná data přinášejí odpověď.

Data analyzují počty žáků od školního roku 2006/2007. Zatímco tehdy byl podíl žáků denního studia v technických a přírodovědných oborech 37,1 %, ve školním roce 2017/2018 to bylo 36,4 % (7955 osob). Na druhou stranu v posledních letech zájem dětí o studium technických a přírodovědných oborů roste. Například ve školním roce 2014/2015 tvořil podíl dětí v uvedené kategorii pouze 34,6 %.

Podrobnosti o tom, jak se vyvíjejí počty žáků a absolventů těchto oborů a jaký je jejich podíl na celkovém počtu žáků a studentů všech oborů, můžete detailně procházet a podle oborů i filtrovat na těchto webových stránkách. Grafy rovněž zachycují strukturu studijních oborů a jejich propojení s jednotlivými školami ve Zlínském kraji (na jakých školách jsou jednotlivé obory vyučovány). Jedna z tabulek porovnává celkový počet žáků v jednotlivých školách ve Zlínském kraji s počtem žáků přijatých do prvních ročníků.

http://www.monitorzk.cz/zamestnatelnost-mladych/zaci-strednich-a-vyssich-odbornych-skol