Po prvním měsíci provozu nového webu www.monitorzk.cz se uskutečnilo interní školení, zaměřené na detailní objasnění práci s daty, která jsou na webu publikována.

23. března se v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně sešla desítka zaměstnanců Krajské hospodářské komory Zlínské kraje, jejího Institutu a partnerské společnosti TREXIMA. Školení poskytlo praktický návod, jaké informace jsou aktuálně dostupné, jak s nimi pracovat a kdy se budou další doplňovat na základě plánovaných dotazníkových šetření. Školení splnilo svůj cíl – naučit interní zaměstnance pracovat s publikovanými daty, a tudíž i umět poskytovat relevantní informace dalším uživatelům.