Zajímáte se o život v Evropské unii? Chcete vědět, zda nezaměstnanost v jednotlivých členských zemích stoupá či klesá? Jak si vede česká ekonomika v porovnání s ostatními zeměmi v EU? Kolik žen v EU pracuje? Jak se odlišují mzdy žen a mužů? Jaký je stav emisí CO2 v porovnání se situací před deseti lety? Na tyto a spousty dalších otázek odpovídá Eurostat, statistický úřad Evropské unie se sídlem v Lucemburku. Pokud hledáte odpovědi týkají se dat v EU, určitě neváhejte a občas zavítejte na jeho webové stránky https://ec.europa.eu/eurostat.

Aktuálně se zde například dozvíte, že Česko a Německo měly podle statistik z ledna 2019 nejmenší míru nezaměstnanosti v zemích EU (Česko 2,1 %, Německo 3,2 %), zatímco průměrná míra nezaměstnanosti v evropské osmadvacítce zemí EU je znatelně vyšší (6,5 %). Toto je však jedna z mnoha informací, které lze na stránkách vyčíst. Evropské statistiky jsou zde rozděleny do devíti základních kategorií podle témat – obecné a regionální statistiky; průmysl, obchod a služby; doprava; ekonomika a finance; zemědělství a rybolov; životní prostředí a energie; populace a sociální podmínky; mezinárodní obchod a věda, technologie a digitální společnost. Stránky jsou k dispozici v anglickém, německém a francouzském jazyce, ale nabízejí celou řadu interaktivních vizualizací, ve kterých se zorientuje i člověk se základním jazykovým vybavením. Pod odkazem „Visualisation & Tools“ najdete velmi přehledně zpracovaná data například o aktuálních tématech, ekonomických trendech, městech a zemích „v bublinách“, o ženách a mužích v jednotlivých zemích, kvalitě jejich života atd. Je to zajímavé, ale i zábavnou formou podané čtení. Jak to v praxi funguje? Tak například v kategorii „You in the EU“ (Ty v EU) stačí ťuknout na obrázek, poté najít příslušnou zemi podle názvu a vlajky, označit ikonku žena či muž, najít vaši věkovou kategorii a dozvíte se například, že mladé ženy ve věku 20 až 24 let tvoří v Česku 5,7 % obyvatelstva a k tomu další informace týkající se vaší skupiny, životních podmínek a práce.

Na Eurostat odkazují mnohé české instituce, k nimž patří i Český statistický úřad. Na jeho stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/eurostat je možné najít nejen odkazy na aktuální data, ale i zajímavé publikace přeložené do češtiny. Například v roce 2018 vydal Český statistický úřad digitální publikaci „Život žen a mužů v Evropě – statistický obraz“, která je zaměřena na porovnávání žen a mužů v jejich každodenním životě a ukazuje, jak podobný nebo odlišný je jejich život v evropských zemích, a to ve třech kapitolách – Žijeme, rosteme, stárneme; Učíme se, pracujeme, vyděláváme a Jíme, nakupujeme, surfujeme na internetu, žijeme společenským životem. Mimochodem, jedna z mnoha informací se týká životní spokojenosti a je zajímavé, že přes odlišnost žen a mužů v tomto ohledu panuje téměř shoda. Ve většině členských států bylo hodnocení mužů a žen stejné nebo jen s minimálním rozdílem 0,1 bodu.