Elektrotechnika a telekomunikace patří mezi obory, které vždy ocení více kvalifikovaných pracovníků. Nedostatek odborníků v elektrotechnice násobí fakt, že v oboru působí jen velmi málo žen. Obor přitom nabízí různé možnosti uplatnění a velmi dobré finanční ohodnocení.

Elektrotechniku studuje jen málo dívek, zájem pomalu roste

Když už přijde řeč na nedostatek žen v technických oborech, zpravidla se začne mluvit o informačních technologiích. Přitom obor IT se původně studoval jako součást elektrotechniky a do samostatného oboru se vydělil až v 90. letech 20. století. Při volbě kariéry zůstává elektrotechnika dodnes stranou zájmu dívek. Na středních školách Zlínského kraje elektrotechnické obory studovalo ve školním roce 2022/23 celkem 2022 žáků, avšak z toho dívky tvořily pouhé 1 %. Na technicky zaměřených vysokých školách je situace přece jen o něco lepší. Například už v roce 2020 činil podíl studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT na celkovém počtu studentů 14,6 %. Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské tvořily studentky téměř jednu třetinu studujících.

Technické vysoké školy lákají dívky ke studiu

Technické fakulty vysokých škol jsou v poslední době velmi aktivní při propagaci svých oborů mezi dívkami. Snaží se jim ukázat, že ani přírodní, technické a matematické vědy nejsou oblastí předurčenou pro muže. Musí přitom překonávat mnohé zažité představy, které o technických oborech panují. „V případě Fakulty elektrotechnické se často mluví jako o fakultě pro kluky. Pravidelnou otázkou od středoškoláků a středoškolaček na dnech otevřených dveří je, zda jsou na fakultě nějaké studentky. Počet studentek se na FEL každým rokem zvyšuje, ale nárůst je to velmi pozvolný. Proto se různými aktivitami snažíme zájem dívek podpořit a poukázat na úspěchy žen, které na FEL působí a které mohou být pro zájemkyně o technické studium inspirací. Věříme, že právě vzory a projevená podpora mohou přesvědčit více a více studentek, že je technika správná volba, ve které nejsou samy,“ prohlásila například Veronika Jílková, koordinátorka projektu rozmanitosti, rovných podmínek a příležitostí Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Absolventi se uplatní v mnoha oborech

Absolventi a absolventky elektrotechnických a příbuzných oborů jsou na pracovním trhu velmi žádaní. Jejich znalosti a dovednosti jsou využitelné v různých typech průmyslové výroby, v energetice i dalších sektorech, které se v posledních letech dynamicky rozvíjejí a vysoké školy na trendy rychle reagují. „Fakulta se snaží uchazeče a uchazečky upozornit na to, že studium na Fakultě elektrotechnické je nejen elektrotechnika, ale také elektromobilita, energetika, robotika, programování a další atraktivní obory,“ uvádí tisková mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Šárka Stará.

Energetiku čeká velká budoucnost

Dalším stimulem poptávky po absolventech a absolventkách elektrotechnických oborů je proměna ekonomiky, spojená s novými požadavky na udržitelnost. To se týká například elektrifikace průmyslu a dopravy nebo orientace na nízkouhlíkovou energetiku. Zaměstnavatelé mají například velký zájem o specialisty na obnovitelné zdroje energie a na jadernou energetiku. Společnost ČEZ jen v roce 2023 přijala 1400 nových pracovníků, což bylo o 15 % více než v roce 2022. Každý pátý z nich přitom nastoupil do segmentu jaderné energetiky, který čeká intenzivní rozvoj v podobě nových bloků jaderných elektráren. A mezi novými specialisty na jádro nechybí ženy. Z nových zaměstnanců ČEZ, kteří nastoupili buď do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo do týmů, které mají na starost nové jaderné zdroje, jich 14 % tvoří právě ony. Ještě v roce 2021 jich bylo jen 9 %.

Dalším sílícím segmentem elektrotechniky je distribuce energie. Do distribuční sítě bude směřovat stále více investic, umožňujících zvládnout masivní nápor nově připojovaných obnovitelných zdrojů a také zavádění nových činností, jako je sdílení elektřiny, komunitní energetika či aktivní řízení spotřeby na straně zákazníků. I proto se distribuce stala oblastí s druhým největším nárůstem počtu lidí přijatých vloni společností ČEZ do pracovního poměru.

Lákavé mzdy v sektoru

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti elektrotechniky si přijdou na mzdy, které by jim mnohé jiné profese mohly závidět. Podle Informačního systému o průměrném výdělku například inženýři elektrotechniky a energetiky ve Zlínském kraji v roce 2022 vydělávali přes 60 tisíc hrubého měsíčně. Elektrotechnici si přišli na více než 48 tisíc a elektrikáři pobírali téměř 42 a půl tisíce korun hrubého měsíčně.

Vyučit se nebo vystudovat některý z elektrotechnických oborů jistě není úplně snadné, ale v elektrotechnice se dá při troše snahy uspět i v dospělém věku a při zcela odlišném původním vzdělání. To dokazuje například Michaela Taláková, plánovačka výroby ve společnosti Mesit asd. Podcast, který jsme s ní natočili, najdete na webu Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje v sekci Trochu jiná kariéra.

Prameny:

ČVUT: Na Mezinárodní den dívek a žen ve vědě připravila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská s Fakultou elektrotechnickou pro studentky den plný vědy

E15: Nevíte, co studovat? Vsaďte na elektrotechniku. Za pár let vám budou platit zlatem

ČEZ: ČEZ se intenzivně chystá na rozvoj jádra, loni k jaderníkům mířil každý pátý nově přijatý zaměstnanec

Informační systém o průměrném výdělku

Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, sekce Trochu jiná kariéra