Koncem srpna 2019 jsme publikovali výsledky dalšího kola šetření, ve kterém zaměstnavatelé Zlínského kraje hodnotí připravenost absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol pro praxi. Oproti loňskému roku se do dotazníkového šetření zapojilo o 107 více respondentů, přesto je počet hodnocených absolventů o něco nižší.

V roce 2018 nám na dotazník odpovědělo 144 zaměstnavatelů, z nichž téměř polovina (49 %) přijala v průběhu roku alespoň jednoho absolventa. Celkový počet přijatých a hodnocených absolventů činil 255. V letošním roce se nám vyplněné dotazníky vrátily od 251 zaměstnavatelů, z nichž však pouze 38 % (96 zaměstnavatelů) zaměstnalo absolventy. Celkově jsme získali hodnocení pro 239 absolventů.

V porovnání s loňským rokem se zvýšil podíl respondentů, kteří v průběhu roku žádného absolventa nezaměstnali. V letošním dotazníkovém šetření činil podíl takových zaměstnavatelů 62 % z celkového počtu respondentů, zatímco vloni to bylo 51 %.  Důvody nepřijetí absolventů zůstávají obdobné jako v loňském roce.  Skutečnost, že se žádný absolvent do výběrového řízení nepřihlásil, je stále nejčastějším uváděným důvodem (58 %). Oproti loňsku se mírně zvýšil podíl zaměstnavatelů, kteří v průběhu roku nepřijali žádného pracovníka (18 % v roce 2019 a 16 % v roce 2018).

Na dotazník nejvíce odpovídali zaměstnavatelé v kategorii středních podniků, tj. zaměstnávající od 50 do 249 zaměstnanců (51 % respondentů). Z hlediska oboru činnosti se nejčastěji jednalo o firmy ze zpracovatelského průmyslu (33 % respondentů).

Děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří se do našeho dotazníkového šetření zapojili a na náš dotazník odpověděli.