Přemýšlíte, jaké povolání je pro vaše dítě vhodné i z hlediska získání budoucího zaměstnání? Je to zedník, kuchař, plastikář, nástrojař, elekrotechnik, zdravotní sestra, účetní, obchodní zástupce, IT specialista nebo třeba inženýr chemie? Všechna tato povolání a mnohá další se objevují mezi třicítkou profesí, které byly vybrány jako klíčové z hlediska jejich uplatnitelnosti. Hledáte-li práci, která má budoucnost a je firmami nebo organizacemi často poptávaná, podívejte se na data na webových stránkách www.monitorzk.cz v sekci 30 klíčových profesí Zlínského kraje.

Každá profese má vytvořenou tzv. kartu, která na prvním místě zahrnuje popis, co zaměstnanec na dané pracovní pozici dělá. Chcete-li vědět ještě víc, prolink vás dovede na stránky Národní soustavy povolání, což je databáze profesí, spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Karta dále obsahuje další informace, vztahující se přímo ke Zlínskému kraji, a to o měsíční mzdě včetně trendu růstu či poklesu, který mzda vykazuje v porovnání s výsledky za předchozí rok, dále obsahuje informace o požadovaném vzdělání, možnostech studia či volných místech. Chcete například pracovat jako zámečník? Na našich stránkách se dozvíte, že hrubá měsíční mzda zámečníka ve Zlínském kraji se pohybuje od 16 000 do 36 300 korun, v České republice vykonává toto povolání 89 300 osob, přičemž ve Zlínském kraji je to 4954 osob, že aktuálně je v regionu poptáváno prostřednictvím Úřadu práce 156 zámečníků a že k výkonu této profese je nutné mít středoškolské vzdělání s výučním listem, který je možné získat na osmi školách ve Zlínském kraji.

„Při výběru třiceti klíčových profesí byla zohledněna nejen odvětvová struktura ekonomiky a zaměstnanosti ve Zlínském kraji, ale také současná i očekávaná poptávka zaměstnavatelů, dále dopady demografického vývoje či technologických změn na profese ve Zlínském kraji,“ říká Martina Hladká ze společnosti TREXIMA, která je garantem monitoru Klíčové profese. Zdrojem dat na kartách o volných místech jsou informace Úřadu práce z  roku 2017, údaje o mzdách pocházejí z Informačního systému o průměrném výdělku. Data budou aktualizována jednou ročně v jarních měsících.

 „Věřím, že karty profesí mohou být dobrým vodítkem pro zřizovatele škol, pro firmy, které si vychovávají své budoucí zaměstnance, i pro rodiče a žáky, kteří uvažují o výběru budoucího povolání. 28. února je proto budeme představovat ve Zlíně i na setkání kariérních poradců v rámci konference „Kariérové poradenství – trendy, tipy, inspirace“, kterou pořádá Krajský úřad Zlínského kraje. Pro jejich práci mohou být souhrnná data dobrým pomocníkem,“ říká Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.