Na začátku 2. čtvrtletí 2019 jsme opět aktualizovali data v kartách klíčových profesí. Z hlediska definovaných klíčových profesí bylo k 31.3.2019 evidováno v kraji nejvíce volných míst u profese Plastikář (651), následoval Zedník (594) a Řidič nákladních vozů (531). Ve stejném období v roce 2018 byla v regionu největší poptávka po profesi Seřizovač a obsluha obráběcích strojů (435), o pomyslné druhé a třetí místo se opět dělil Řidič nákladních vozů (406 volných míst) a Zedník (378 volných míst).

Data jsme čerpali z několika zdrojů. Údaj o počtu volných pracovních míst vychází z veřejných statistik Úřadu práce ČR, konkrétně z Analýzy neobsazenosti volných pracovních míst podle profese za 1. čtvrtletí 2019 za okresy Zlínského kraje.

V porovnání s loňským rokem můžeme zaznamenat u všech klíčových profesí nárůst hrubých mezd. Největší nárůst ve Zlínském kraji zaznamenala profese Seřizovač a obsluha obráběcích strojů v hodnotě „minimum, kde nárůst hrubé mzdy činil 20 % (ze 17 200 Kč v roce 2017 na 20 700 Kč v roce 2018). O 18 % si polepšila v hodnotě „maximum“ profese Účetní, která se v roce 2018 dostala na 49 700 Kč. Třetí nejvyšší nárůst (o 17 %) zaznamenala profese Průmyslový inženýr rovněž v hodnotě „maximum“ (hrubá mzda 61 600 Kč). Průměrný nárůst hrubých mezd se pohybuje mezi 8 a 9 %.

Aktuální informace o počtech osob v profesi a o hrubých mzdách jsme získali z Informačního systému o průměrném výdělku (www.ispv.cz). Co se týká údajů o hrubé měsíční mzdě, hodnota „střed“ v kartě profese představuje medián, hodnota „minimum“ 1. decil a hodnota „maximum“ vyjadřuje 9. decil v rámci diferenciace hrubých měsíčních mezd (zaokrouhleno na celá sta), přičemž se bere v úvahu jak mzdová, tak i platová sféra. V kartách profesí jsou primárně uváděny údaje za Zlínský kraj, pouze v případě, že takový údaj není u profese k dispozici, jsou uvedeny hodnoty za celou ČR.

Ke změnám došlo i v oblasti vzdělávání, potřebného pro výkon profese. Především v počtu škol, které v kraji nabízí příslušné středoškolské studijní obory. Zdrojem údajů v kartách je Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (www.infoabsolvent.cz). O jednu se snížil počet škol, které ve Zlínském kraji nabízí obor Klempíř (současně 2 školy), u oboru Elektrikář došlo ke snížení ještě výraznějšímu (aktuálně 8 škol oproti 11 v přechozím roce). Naopak k navýšení počtu škol nabízejících příslušný studijní obor o jednu došlo u profese Nástrojař (aktuálně 4 školy), Kuchař (aktuálně 11 škol), Stavební technik (aktuálně 5 škol) a Pečovatel (aktuálně 4 školy).